Стати членом ГО "УФЛАТ"

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації

 

Права членів Федерації:

1. брати участь у всіх заходах, що проводяться Федерацією;

2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Федерації;

3. звертатися до органів Федерації з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Федерації;

4. приймати участь в обговореннях питань популяризації танців

5. допомагати Федерації поширювати та популяризувати мету та напрямки діяльності Федерації;

6. одержувати інформацію з питань діяльності Федерації;

7. звертатися до органів Федерації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Федерації до прийняття рішень з цих питань;

9. отримувати інформацію про заходи чи події, що проводяться Федерацією;

10. вносити внески, пожертви чи благодійну допомогу Федерації;

11. вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою.

Члени Федерації зобов'язані:

1. дотримуватись положень Статуту Федерації;

2. виконувати рішення керівних органів Федерації;

3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Колегією Федерації;

4. сприяти здійсненню завдань Федерації;

5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Федерацією.

Членство припиняється у випадках:

- виходу із Федерації за власним бажанням;

- виключення із Федерації, за рішенням Президента Федерації, у зв'язку із порушенням вимог Статуту або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Федерації або якщо член втратив зв'язок із Федерації без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

- смерті члена Організації.

Вихід з Федерації здійснюється за письмовою заявою учасника на ім'я Президента Федерації. Членство в громадському об'єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

Підстави для виключення з членів Федерації:

– неодноразові порушення вимог Статуту;

– неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

– несплати членських внесків протягом 1 (одного) року.

2023 УФЛАТ| Всі права захищені.
Створено за допомогою Webnode Файли cookie
Створіть власний вебсайт безкоштовно!